Дермансько-Острозький національний природний парк

вулиця Івана Федорова 54-Д, Острог, Рівненська область, Україна

GPS: 50.32573312112799,26.51542506964961

Сайт: http://npp-derman-ostroh.wixsite.com/nppdo

nppostrog@ukr.net

Телефон

+38(03654) 2-24-50

Національний природний парк «Дермансько-Острозький»
 
Інформація про об`єкт:
Тип: Національний природний парк
Значення: Загальнодержавного
Площа, га: 5448.3
Дата заснування: 04.08.2011
 
Парк створено 11 грудня 2009 року. До території національного парку увійшло 5448,3 гектара земель державної власності, з них 1647,6 гектара земель надаються парку в постійне користування. НПП розташований на території Здолбунівського та Острозького районів Рівненської області.
 
Місія: Національний природний парк "Дермансько-Острозький" є природоохоронною, рекреаційною, культурно-освітньою, науково-дослідною установою загальнодержавного значення, створеною з метою збереження, відтворення і ефективного використання природних комплексів та об`єктів, які мають особливу природоохоронну, оздоровчу, історико-культурну, наукову, освітню та естетичну цінність.
 
Національний парк розташований у найвужчій частині Малого Полісся – Острозькій прохідній долині, місці найбільшого зближення між Волинською та Подільською височинами.
За фізико-географічним районуванням України територія належить до трьох областей. Невелика північно-східна частина – до Волинської височинної області (Повчансько-Мізоцький район), найбільша, центральна – до Малого Полісся (Смігівсько-Славутський район), південна – до Середньоподільської височинної області (Кременецький район). Всі три області належать до зони широколистяних лісів Східноєвропейської рівнини. Таке розташування території зумовлює різноманіття екотопів та багатство рослинного та тваринного світу.
Територія національного природного парку є зниженою акумулятивно-денудаційною рівниною з численними ерозійними останцями, які побудовані з крейди, перекритої згори неогеновими вапнякуватими пісковиками – це створює своєрідний рельєф місцевості. Територія характеризується неглибоким заляганням кристалічного фундаменту. Основна частина покрита алювіальними та флювіогляціальними водно-льодовиковими відкладами та є акумулятивним утвором, великою прадолиною. В ґрунтовому покриві переважають дерново-підзолисті, дерново-карбонатні, лучні та болотні ґрунти.
Основною річкою парку є річка Збитинка (басейн Горині) з притоками Бущанкою та Піщанкою. Вона бере початок на Мізоч-Повчанському плато біля с. Збитин Дубенського району і тече територією парку зі сходу на захід. Загальна довжина річки становить 56 км, а загальна площа її водозбору – 399 км2.
Добре розчленований рельєф зі стрімкими схилами і вузькими улоговинами, характерний для центральної частини парку, сприяє виходу підземних вод у підніжжі і дні крутосхилів та ярів, які створюють напрочуд мальовничі краєвиди.
До території парку входить Новомалинське водосховище, розташоване на р. Збитинка біля с. Новомалин Острозького району. Площа його водного дзеркала становить 232 га, а об`єм – 3,46 млн. м3.
Клімат території помірно континентальний. Літо тепле та вологе, зима м`яка, хмарна, з частими відлигами. Середньомісячна температура січня становить -4,5°С, а липня – +18,5°С. Середня кількість опадів – 420-440 мм.
 
Велика строкатість екологічних умов зумовлює розмаїтість рослинного покриву території НПП «Дермансько-Острозький». Лісові фітоценози репрезентують весь спектр існуючих у рівнинній частині України угруповань: дубові, грабово-дубові, грабово-дубово-соснові, дубово-соснові, соснові, ясенові, чорновільхові ліси та рідкісні угруповання букових, скельнодубових та ялинових лісів. Своєрідною і багатою є болотна рослинність, представлена переважно низинними болотами. Найбільшим за площею та найбагатшим за видовим складом флори є Бущанське болото в заплаві річки Збитинки поблизу села Батьківці. Це одне із найбільш східних середньоєвропейських карбонатних боліт. 
Флора парку нараховує 907 видів рослин, з них судинні – 633, мохоподібні – 120, водорості – 91, гриби – 59 видів. В складі флори нараховується 89 видів судинних рослин, 4 види мохів та 1 вид грибів, які підлягають охороні на різних рівнях. Це види, занесені до Додатку № 1 Бернської конвенції (7 видів), до списку CITES (18 видів) та Європейського Червоного списку (1 вид) – міжнародний рівень охорони, Червоної книги України (48 видів) – державний рівень та списку рослин, які охороняються у Рівненській області (44 види) – регіональний рівень. На території парку виявлено 11 рослинних угруповань, занесених до Зеленої книги України (2009). З рідкісних видів рослин поширені плауноподібні: баранець звичайний, плаун річний, низка орхідей - пальчатокорінники травневий, Фукса та м`ясочервоний, жировик Льозеля, билинець комарниковий, любки дволиста та зеленоквіткова, коручки болотна, чемерниковидна та темно-червона, булатки великоквіткова, червона та довголиста. Надзвичайно цінними в парку є такі рідкісні види боліт як сверція багаторічна та язичник сибірський. На вологих місцях поширені, крім того, сашник іржавий, меч-трава болотна, осоки Девела, Хоста, дводомна, а також комахоїдні рослини – пухирник середній, товстянка звичайна, росички середня та англійська.
 
Фауна нацпарку налічує 234 види хребетних, з них: риб – 15 видів, земноводних – 12 видів, плазунів – 6 видів, птахів – 144 види, ссавців – 57 видів. Виявлено також 245 видів безхребетних, з них 233 види комах, 11 видів молюсків, 1 вид павукоподібних. Серед фауни до Червоної книги України занесено 47 видів, до Європейського Червоного списку – 36 видів, до додатків 2 та 3 Бернської конвенції – 197 видів, Вашингтонською конвенцією охороняється 18 видів, Бонською конвенцією – 66 видів, до Червоної книги МСОП (IUSN) занесено 27 видів тварин. З рідкісних представників безхребетних трапляються жук-олень, вусач мускусний, махаон, мнемозина, стрічкарка топлева, стрічкарка орденська блакитна та малинова, мінливець великий, сатурнія руда, сатурнія грушева. Справжнього поліського «відтінку» тутешньому тваринному світу надає гніздування чорного лелеки та журавля сірого. З інших рідкісних птахів трапляються нерозень, сова болотяна, гоголь, змієїд, сапсан, балабан, голуб-синяк, сорокопуд сірий. На території парку відмічені такі види рукокрилих, як вечірниці руда та мала, вухань бурий, кажан пізній, нетопирі лісовий та карлик, нічниці водяна, велика, вусата, довговуха та ставкова. З рідкісних хижих ссавців трапляються видра, горностай, тхір лісовий.
 
Територія розташування національного парку цікава не лише з природничої точки зору, це також своєрідний історико-культурний регіон. Довкола розташовані такі визначні пам’ятки, як Острог – місто-фортеця, родове гніздо князів Острозьких, монастир, заснований ними ж у Межирічі, руїни замку у Новомалині, селище Дермань, де народився відомий поет, публіцист, громадсько-політичний діяч Улас Самчук. На території розташування парку збереглись археологічні пам`ятки трипільської, городоцько-здовбицької, тишнецько-комарівської культур, залишки поселень доби бронзи та заліза. Недалеко від села Буща знаходиться горб Пекло з дев`ятьма печерами, в котрих знаходили закопчені вогнищами місця, жорнові камені, старовинні крем`яні, кам`яні вироби – свідки перебування тут людей.
В деяких селах збереглися надзвичайно цікаві історичні раритети: водяний млин в с. Мости Здолбунівського району, глибоченні криниці (більше 60 м) в селах Мала Мощаниця і Буща, викопані на відрогах Волинської височини ще на початку XX ст.
Історична складова місцевості тісно пов`язана з історією визвольних змагань українського народу проти багатьох поневолювачів. На території парку знаходиться місце найбільшого в історії бою УПА з військами НКВС – урочище Гурби. Зараз тут влаштовано меморіальний комплекс та побудовано чоловічий монастир.
 
Території природно-заповідного фонду у складі НПП «Дермансько-Острозький»:
Нерідко, оголошенню національного парку або заповідника передує створення одного або кількох об`єктів природно-заповідного фонду місцевого значення. В результаті, великий НПП фактично поглинає раніше створені ПЗФ. Проте їхній статус зазвичай зберігають.
До складу території національного природного парку «Дермансько-Острозький» входять такі об`єкти ПЗФ України:
Заказник загальнодержавного значення «Бущанський», ботанічний
Заказник місцевого значення «Збитенський», гідрологічний
Заказник місцевого значення «Збитенський», орнітологічний
Заказник місцевого значення «Мізоцький кряж», геологічний
Заказник місцевого значення «Урочище Бір», ботанічний
Заказник місцевого значення «Заплава річки Збитинка», ботанічний
Заказник місцевого значення «Болото Кругляк», ботанічний
Заказник місцевого значення «Ольхава», лісовий
Заказник місцевого значення «Північно-Мостівський», ландшафтний
Заказник місцевого значення «Південно-Мостівський», ландшафтний
Заповідне урочище «Урочище Будки», лісове
Заповідне урочище «Урочище Мостівське», лісове
Заповідне урочище «Урочище Пекло», лісове
Заповідне урочище «Урочище Зіньків камінь», лісове
Заповідне урочище «Урочище Турова могила», лісове
Пам`ятка природи місцевого значення «Джерело Ринва», гідрологічна.
 
До складу парку частково увійшов регіональний ландшафтний парк «Дермансько-Мостівський», створений в 2002 році на території Здолбунівського району.
 
 
Туристичні маршрути:

Об'єкти поруч

К сожалению, браузер, которым вы пользуетесь, морально устарел,
и не может нормально отображать сайт.

Пожалуйста, скачайте любой из следующих браузеров: